Gade - sogn i København

BryggerlængenSogn
1840Holmen
1870Holmen
1870Trinitatis
1880Sankt Paul
1890Sankt Paul
Bryggerlængen hører til
Christianshavn kvarter
Bryggerlængen
Efter 1897 se også Olfert Fischers gade