Gade - sogn i København

Christiansborg SlotSogn
1906Christians
1916Christians
1940Christiansborg Slot
Christiansborg Slot hører til
Udenbys Klædebo kvarter