Gade - sogn i København

Christianshavns TorvSogn
1840Vor Frelser
1870Vor Frelser
1890Vor Frelser
1906Christians
1906Vor Frelser
1916Christians
1916Vor Frelser
1940Christians