Gade - sogn i København

Christiansholms ParallelvejSogn
1940Skovshoved