Gade - sogn i København

Classenske boligerSogn
1890De Classenske Boliger