Gade - sogn i København

DahlensstrædeSogn
1940Gentofte