Gade - sogn i København

Fiurens GangSogn
1787Vor Frue
1801Vor Frue