Gade - sogn i København

FrøbelsalleSogn
1940Lindevang