Gade - sogn i København

Gammel SkovvejSogn
1940Kastrup