Gade - sogn i København

Gammel StrandSogn
1840Holmen
1870Helligånd
1880Helligånd
1890Helligånd
1906Helligånd
1916Helligånd
1940Helligånd