Gade - sogn i København

Gammel VartovvejSogn
1906Hellerup
1906Sion
1916Hellerup
1916Sion
1940Hellerup
1940Sion