Gade - sogn i København

HøeghsalleSogn
1916Gentofte
1940Gentofte