Gade - sogn i København

HøffdingsvejSogn
1940Timotheus