Gade - sogn i København

HørdumsgadeSogn
1916Valby
1940Frederiksholm