Gade - sogn i København

Hans TavsensgadeSogn
1906Helligkors
1916Helligkors
1940Helligkors