Gade - sogn i København

HaspegårdsvejSogn
1940Gladsaxe