Gade - sogn i København

HellebækgadeSogn
1940Anna