Gade - sogn i København

Hostrups HaveSogn
1940Sankt Thomas