Gade - sogn i København

Jacob FortlingsvejSogn
1940Kastrup