Gade - sogn i København

KalkbrænderietSogn
1840Trinitatis