Gade - sogn i København

KastrupvængeSogn
1940Kastrup