Gade - sogn i København

KlintøvejSogn
1940Brønshøj