Gade - sogn i København

Kristen BernikowsgadeSogn
1906Helligånd
1916Helligånd
1940Helligånd
Kristen Bernikowsgade
før 1901 se også Kristen Bernikovsstræde