Gade - sogn i København

LæderstrædeSogn
1787Helligånd
1787Sankt Nikolaj
1801Helligånd
1801Sankt Nikolaj
1840Garnison
1840Helligånd
1870Helligånd
1880Helligånd
1890Helligånd
1906Helligånd
1916Helligånd
1940Helligånd
Læderstræde hører til
Udenbys Klædebo kvarter