Gade - sogn i København

LøgstørgadeSogn
1916David
1916Rosenvænget
1940David
1940Hans Egede
1940Rosenvænget
Løgstørgade
Før 1906 se også Kalkbrænderivej