Gade - sogn i København

LøngangstrædeSogn
1787Vor Frue
1801Vor Frue
1840Vor Frue
1870Vor Frue
1880Vor Frue
1890Vor Frue
1906Vor Frue
1916Helligånd
1916Vor Frue
1940Christiansborg Slot