Gade - sogn i København

LøvsangervejSogn
1940Maglegård