Gade - sogn i København

LøvspringsvejSogn
1940Ordrup