Gade - sogn i København

LarsbjørnstrædeSogn
1870Vor Frue
1880Vor Frue
1890Vor Frue
1906Vor Frue
1916Vor Frue
1940Vor Frue