Gade - sogn i København

LavendelstrædeSogn
1787Holmen
1787Vor Frue
1801Holmen
1801Vor Frue
1840Holmen
1840Vor Frue
1870Vor Frue
1880Vor Frue
1890Vor Frue
1906Vor Frue
1916Vor Frue
1940Christiansborg Slot
Lavendelstræde hører til
Udenbys Klædebo kvarter