Gade - sogn i København

LersøvejSogn
1916Kapernaum