Gade - sogn i København

Lille TorvegadeSogn
1787Vor Frelser
1801Vor Frelser
1840Vor Frelser
1870Vor Frelser
1880Vor Frelser
1890Vor Frelser
Lille Torvegade hører til
Udenbys Klædebo kvarter