Gade - sogn i København

LybækgadeSogn
1940Nathanael
1940Sundby
Lybækgade
før 1926 se også Fischersgade