Gade - sogn i København

MøgeltøndergadeSogn
1940Kristkirken