Gade - sogn i København

MjøsensgadeSogn
1940Sundby
Mjøsensgade
Før 1927 se også Johannes Bergsalle