Gade - sogn i København

MusvågevejSogn
1940Ansgarkirken
1940Kapernaum
Musvågevej
Før 1929 se også Glentevej