Gade - sogn i København

Niels HemmingsensgadeSogn
1890Helligånd
1906Helligånd
1916Helligånd
1940Helligånd
Niels Hemmingsensgade
før 1881 se også Lille Helliggeiststræde
før 1881 se også Trompetergangen
før 1881 se også Tugthusporten