Gade - sogn i København

Ny HaraldsgadeSogn
1916Absalon
Ny Haraldsgade
efter 1930 se også Haraldsgade