Gade - sogn i København

Ny HaraldsgadeSogn
1916Absalon
Ny Haraldsgade
Efter 1930 se også Haraldsgade