Gade - sogn i København

Olfert FischersgadeSogn
1906Frederiks
1906Sankt Paul
1916Frederiks
1916Sankt Paul
1940Frederiks
1940Sankt Paul
Olfert Fischersgade
Før 1897 se også Balsamgade
Før 1897 se også Ulvegade