Gade - sogn i København

OrdrupgårdsvejSogn
1940Ordrup