Gade - sogn i København

PindsvinestrædeSogn
1787Holmen
1801Holmen