Gade - sogn i København

RingkøbinggadeSogn
1940Hans Egede