Gade - sogn i København

SøgadeSogn
1870Sankt Johannes
Søgade hører til
Sankt Annæ Øster kvarter
Søgade
efter 1876 se også Læssøesgade