Gade - sogn i København

SaltværksvejSogn
1916Kastrup
1916Tårnby
1940Kastrup