Gade - sogn i København

SpiræavejSogn
1940Frederiksberg