Gade - sogn i København

Store AmagergadeSogn
1840Vor Frelser