Gade - sogn i København

Store LarsbjørnstrædeSogn
1787Vor Frue
1801Vor Frue
1840Vor Frue
Store Larsbjørnstræde hører til
Sankt Annæ Vester kvarter