Gade - sogn i København

Store MøllevejSogn
1940Vor Frelser