Gade - sogn i København

Store RegnegadeSogn
1787Sankt Nikolaj
1801Sankt Nikolaj
1840Garnison
1870Helligånd
1870Trinitatis
1880Helligånd
1880Trinitatis
1890Helligånd
1890Trinitatis
1906Helligånd
1906Trinitatis
1916Helligånd
1916Trinitatis
1940Helligånd
Store Regnegade hører til
Udenbys Klædebo kvarter