Gade - sogn i København

SundvængetSogn
1940Maglegård